Audiovizuální mediální služby

Audiovizuální mediální služby

Provozovatelem www.deadlinemedia.cz, www.neovlivni.czwww.my89.cz je firma Dead Line Media, s.r.o. se sídlem Jateční 1224/27, 170 00 Praha – Holešovice, IČ: 03664317, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235682, kontaktní e-mail: redakce@deadlinemedia.cz.

Na základě § 6 zákona č. 132/2010 Sb. tímto uživatelům našich video služeb sdělujeme, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Čtěte také