Shortcodes

Shortcodes jsou značky, které lze vepisovat do stránek a příspěvků WordPressu. Díky nim mají editoři obsahu přístup k různým pokročilým funkcím, aniž by je museli programovat.


Text v infoboxu.

Infobox

Šedý blok, do kterého je možno vepsat text.
Alienware X52


Výkon - 7

Cena - 4

6/10

To jste ještě neviděli

Textbox

Blok obsahující HTML text. Má 10px okraje a hodí se pro formátování textů uvnitř Infoboxu. Řeší také případné problémy s umístěním plovoucích prvků, např. ilustračních obrázků, v Infoboxu.Velikost - 6

Technika - 10

Umělecký dojem - 4

Rychlost - 7

Cena - 1

7/10

Points

Tento tag umožňuje do infoboxu zapisovat číselné hodnocení v rozsahu od 0 do 10.
Používá se ve dvou variantách:
Tag s parametrem “value” se zobrazí v podobě “teploměru”, který graficky naznačuje hodnocení. “value” je vždy v rozsahu 0-10, obsah tagu by měl být dostatečně krátký aby se vešel na řádek.
Tag s parametrem “total” se zobrazuje se jako velký obdélník vpravo dole.Velikost - 60%

Technika - 94%

Umělecký dojem - 36%

Rychlost - 47%

Cena - 17%

73%

Percentage

Tag “percentage” funguje jako tag “points”, ale používá hodnocení v procentech. V parametru “value” ani “total” se neuvádí znak “%”, systém tento znak doplní sám.
Tag se používá ve dvou variantách:
Tag s parametrem “value” se zobrazí v podobě “teploměru”, který graficky naznačuje hodnocení. “value” je vždy v rozsahu 0-100, obsah tagu by měl být dostatečně krátký aby se vešel na řádek.
Tag s parametrem “total” se zobrazuje jako velký obdélník vpravo dole.

Block

Blok se ničím neliší od běžného textového bloku, ale dá se na něj odkazovat z jiného webu pomocí shortcodu quote (viz níže).
např.

Text určený ke sdílení.T. G. Masaryk

Diletantismus je rakovina nejen rozumová, ale i mravní, má špatný vliv na charakter.

Citace

Na místo citace se doplní obsah, převzatý z jiného webu. Lze ho buď načíst AJAXem přímo z jiného webu, nebo obsah citátu uvést v tagu.