Projekty

Usilujeme o to, aby naše obsahové služby a vše, co nabízíme, bylo poctivé a unikátní.

Naše nezávislé vydavatelství cílí na čtenáře s vlivem, na odpovědné firmy a instituce.
Tvoříme pro lidi v rozhodovacích pozicích, kteří ovlivňují společenské dění, politiku a ekonomiku.
Oslovuje čtenáře otevřené novým výzvám, se zájmem o moderní a kvalitní život.
magaziny_neovlivni_predplatne_reklama_velke_pismo

Čemu věříme

Originalita Smysl naší práce je přinášet lidem dosud neznámé zprávy, vysvětlovat nepopsané, hledat nové trendy a třídit informace na ty důležité a ty druhé.

Inovace Rádi zkoušíme věci jinak a hledáme limity, které odliší od ostatních a naznačí nový směr

Hodnota U zpráv si hlídáme pravdu a nezávislost, při práci pro klienty ctíme spolehlivost a kvalitu; věříme, že je to cesta k důvěryhodnosti

Slušnost Snažíme se naslouchat a pomáhat dobrým věcem; a kdykoli jsme na pochybách, co je dobré a správné, respektujeme „selský rozum“

Pro partnery: Proč s námi?

Nabízíme vám jedinečné reklamní prostory jak v našem tištěném magazínu, tak rovněž v našich online médiích.

Více: O časopisu a předplatném

Spoluprací s námi můžete svůj komunikační projekt či propagaci značky spojit s týmem, který garantuje:

Elitní zprávy Investigativní zpravodajskou redakci vede Sabina Slonková, ex-šéfredaktorka Mf Dnes

Výběrový životní styl Magazínovou inspiraci pro odpovědný životní styl a redakční služby „na míru“ řídí Simona Holecová, zakládající členka Aktuálně.cz

Vliv a zásah Pro veřejnost sledujeme a odhalujeme události, vztahy a trendy, které mají zásadní dopad na život v ČR

Kvalitu Firmám a partnerům nabízíme spojení s čtenářsky atraktivním obsahem o moderním životním stylu

Servis na míru Popište nám vaše potřeby a cíle, my zkusíme najít řešení

Výběr našich partnerů:

 • Alukov
 • Nadační fond proti korupci
 • Isolit-Bravo
 • Nadace BPD Partners
 • Jaroslava Valová
 • Nadace Crocodille
 • Libor Winkler
 • Nadace Open Society Fund Praha
 • Metropolitní univerzita Praha
 • Česká unie sportu
 • CRIF – Czech Credit Bureau
 • Newslab
 • ProKoho
 • Ecomail
 • JUDr. Jan Šula

Představujeme náš tým